TẠM BIỆT NỖI LO GMAT/GRE KHI DU HỌC THẠC SỸ MỸ

Northeastern University với kỳ nhập học tháng 4/2018 sẽ không làm chậm trễ hành trình du học của bạn. Và tất cả những gì cần chuẩn bị là:

  • GPA 2.5 (chấp nhận bằng Đại học 3 năm)
  • TOEFL 79/ IELTS 6.5